aaaaaaaaaaaaaaaaa

Kompetencje

Jesteśmy firmą doradczą specjalizującą się w zarządzaniu biznesem, w realizacji projektów oraz w planowaniu systemów produkcji i obsługi.

Przy realizacji zamówień współpracujemy z ekspertami z uczelni i przemysłu.

Nasze specjalności to :

  • Konsulting i doradztwo w zakresie problemów zarządzania.
  • Metody i techniki zarządzania, np.TQM (Total Quality Management), Lean Management, Value Engineering (analiza wartości) itp.
  • Reinżyniering w przedsiębiorstwie.
  • Aplikacja metod innowatyki do rozwiązywania wewnętrznych i zewnętrznych problemów organizacji.
  • Zarządzanie projektami.
  • Metody wyboru i podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych.
  • Organizowanie i prowadzenie zespołowych i indywidualnych sesji problemowych
  • Wykłady i seminaria na uzgodnione tematy (proszę o kontakt).