aaaaaaaaaaaaaaaaa

Profesor

Prof. dr hab. inż Ryszard Rohatyński

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego we Wrocławiu. Stopnie naukowe: Profesor /nauki techniczne,1983; Doktor habilitowany /nauki techniczne, mechanika z energetyką, 1968; Doktor inż. /nauki techniczne, automatyka, 1963; Mgr inż. / mechanik energetyk, 1958.

Nauczyciel akademicki. Posiada akredytację Polskiego Komitetu Akredytacyjnego do nauczania w dyscyplinach: „Inżynieria mechaniczna”, „Inżynieria produkcji” i „Nauka o zarządzaniu”.

Wykłada przedmioty z zakresu: Projektowanie techniczne, Zarządzanie projektami, Logistyka, Innowatyka, Analiza systemowa procesów i in. Wykładowca i promotor prac dyplomowych w wielu uczelniach.

Teoretyczny i praktyczny dorobek w dziedzinie projektowania technicznego i metod zarządzania. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zespołów badawczych. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych. Ponad 180 publikacji naukowych.

Opiniodawca i recenzent wielu publikacji i dysertacji naukowych. Wychowawca 14 doktorów nauk technicznych i dwóch habilitantów.

Zapraszam do kontaktu: ryszard.rohatynski12@gmail.com

Przykładowe publikacje w ostatnich latach:

1. Ryszard Rohatyński: Embedding Ecological Requirements Into New Products, in: BUILDING FUTURE COMPETENCES, Challenges and Opportunities for Skilled Crafts and Trades in the Knowledge Economy, Vol.1, p. 116-133. Publisher: IAGF – Institute for Applied Research on Skilled Crafts and Trades, Vienna, Austria. First Edition, 2020.

2. Ryszard Rohatyński: Methodology of Engineering Design Current State and Development Prospects”, in: Fundamentals of machine design. Selected problems, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2020.

3. Ryszard Rohatyński: Some Adverse Factors Influencing Managers’ Decisions, 314 -328, In: Proceedings of the International Conference,Theory and Applications in the Knowledge Economy, TAKE 2018 – Poznań, Poland, 2018.

4. Ryszard Rohatyński: Contribution of Product Design to Supporting Ecosystem Functions, In: Proceedings of the 5th Scientific Symposium: Ecosystem Services in Transdisciplinary Approach, ECOSERV, Adam Mickiewicz University, Poznań, 2018.

5. Ryszard Rohatyński: Wpływ postaw menedżerów na błędne decyzje prognostyczne. VII Publikacja w Pracach Naukowych WSB Gdańsk, Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Warunkach Zmienności Otoczenia, (tom 50/2017) str. 117-132.