aaaaaaaaaaaaaaaaa

Oferta

Określ swój problem i wypełnij formularz

Proszę wybrać tematykę :
1. Podstawy zarządzania2. Strategia i planowanie w zarządzaniu3. Koszty zarządzania, miary efektywności4. Zarządzanie ludźmi, rola czynnika ludzkiego5. Zarządzanie dla inżynierów6. Zarządzanie zmianą7. Zarządzanie przedsięwzięciami8. Zarządzanie produkcją i usługami9. Zasady szczupłego zarządzania produkcją i usługami10. Zarządzanie innowacjami11. Zarządzanie wiedzą formalną i nieformalną w przedsiębiorstwie12. Prognozowanie dla menedżerów13. Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów14. Podejmowanie decyzji dla menedżerów: teoria i praktyka15. Błędy w zarządzaniu16. Wybór struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa17. Reengineering przedsiębiorstwa18. Zarządzanie logistyczne

Proszę wybrać preferowany sposób pomocy :
szkoleniekonsultacjewykładdoradztwo
Proszę wybrać tematykę :
1. Podstawy nauki o projektowaniu2. Metodologia projektowania3. Formułowanie problemów projektowych4. Zarządzanie projektami i projektowaniem5. Ekologia w projektowaniu6. Metody twórczego rozwiązywania problemów7. Problemy decyzyjne i błędy w projektowaniu8. Inżynieria współbieżna (Concurrent Engineering)9. Projektowanie konkurencyjnych produktów10. Projektowanie dla szczupłej produkcji11. Reengineering przedsiębiorstwa12. Systemowe planowanie i projektowanie procesów13a. Zasady podejścia projektowego (Design Thinking) w biznesie13b. Zasady podejścia projektowego (Design Thinking) w innowacji13c. Zasady podejścia projektowego (Design Thinking) w konkurencyjności

Proszę wybrać preferowany sposób pomocy :
szkoleniekonsultacjewykładdoradztwo
Proszę wybrać tematykę :
1. Historia rozwoju metod wytwarzania2. Nowoczesne podejście do zarządzania produkcją i usługami3. Zasady realizacji szybkiej i elastycznej produkcji4. Problemy wąskiego gardła5. Dynamika procesu produkcji6. Systemy „Push” i „Pull”7. TQM – Total Quality Management8. JIT i kontrola przepływu materiałów9. Harmonogramowanie produkcji10. Zarządzanie łańcuchem dostaw11. Zarządzanie wydajnością12. Syntetyczne ujęcie problemów produkcji13. Usługa jako proces specyficzny

Proszę wybrać preferowany sposób pomocy :
szkoleniekonsultacjewykładdoradztwo
Proszę wybrać tematykę :
1. Podstawy logistyki2. Zarządzanie logistyczne3. Zasady sprawnego zaopatrywania4. Projektowanie systemów logistycznych5. Ekologistyka i logistyka zwrotna6. Logistyka dystrybucji7. Logistyka zaopatrzenia i produkcji8. Technologie logistyczne9. Transport w systemach logistycznych

Proszę wybrać preferowany sposób pomocy :
szkoleniekonsultacjewykładdoradztwo
Proszę wybrać tematykę :

1. Podstawy nauki o systemach2. Systemowe modelowanie funkcji i procesów3. Przedsiębiorstwo jako system4. Struktura organizacyjna a zdolność konkurencyjna przedsiębiorstwa5. Systemowe ujęcie procesów produkcyjnych6. Analiza systemowa w gospodarce7. Prognozowanie i symulacja systemów gospodarczych

Proszę wybrać preferowany sposób pomocy :
szkoleniekonsultacjewykładdoradztwo
Proszę wybrać tematykę :
1. Koszty i korzyści w sytuacji znanych potrzeb i dostaw2. Analiza kosztów i korzyści w funkcji czasu: wpływ dyskonta3. Uwzględnianie niepewności: wartość oczekiwana i analiza wrażliwości4. Cena i wartość opcji5. Oszacowanie za pomocą programów pilotowych6. Oszacowanie i wartościowanie wpływu z obserwacji zachowania7. Ocena warunkowa: zastosowanie ankiet do uzyskania informacji kosztach i korzyściach8. Porównawcza analiza ceny9. Analiza skuteczności i użyteczności kosztów10. Ważona dystrybucyjna analiza kosztów i korzyści11. Dokładność analizy kosztów i korzyści
Proszę wybrać preferowany sposób pomocy :
szkoleniekonsultacjewykładdoradztwo
Proszę wybrać tematykę :
1. Doradztwo pisania prac naukowych i dysertacji2. Wybrane zagadnienia metodologii prac badawczych3. Projektowanie ankiet i wywiadów4. Identyfikacja, mapowanie i analiza procesów5. Przewidywanie przyszłości i metody prognozowania6. Planowanie eksperymentów

Proszę wybrać preferowany sposób pomocy :
szkoleniekonsultacjewykładdoradztwo